Kapłani

ks. Józef Sołtys – proboszcz
e-mail: proboszcz(na)milosierdzie.net

 

ks. Mateusz Pietruszka – wikary od września 2018
e-mail: mateusz.pietruszka@archidiecezjakatowicka.pl

 

Poprzedni wikariusze


 

ks. Michał Kowalski – (2014-2018)
e-mail: michal.kowalski(na)archidiecezja.katowice.pl

 

ks. Dawid Maślanka – (2011 – 2014)
e-mail: zniecierpliwiony(na)go2.pl

 

ks. Piotr Mika – (2008 – 2011)
e-mail: miker1(na)wp.pl

 

ks. Tomasz Koryciorz (2005 – 2008)
e-mail: tkoryciorz(na)gmail.com