Zaproszenie do Katedry

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu  będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, „który od Ojca i Syna pochodzi”. To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty.

Podczas  tegorocznej  odpustowej  uroczystości  w  katowickiej  katedrze  wyśpiewamy „w mocy Bożego Ducha” szczególne dziękczynienie za archidiecezjalną Caritas, świętującą 30-lecie swojej działalności. Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne  oraz  nieprzerwanie  troszczy się o osoby starsze, chore,  niepełnosprawne,  ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła  Caritas.   Dlatego   właśnie   wspólną   modlitwę  wpiszemy   w   słowa   Jezusa Chrystusa:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), i wyrazimy wdzięczność tym, którzy podejmują trud charytatywnej pracy oraz posługi, rozszerzając na ziemi Boże Królestwo miłosiernej miłości i sprawiedliwości.

Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej  o godz. 12-tej zapraszam  pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w  parafialnych  zespołach charytatywnych.  Zapraszam dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Siostry i Bracia!

Do wspólnej modlitwy zapraszam również osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich. Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10-tej w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi  duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce. Jego hasłem są słowa:

„Eucharystia daje życie”. Począwszy  od  pierwszej  niedzieli  Adwentu  –  przede  wszystkim  w duszpasterstwie parafialnym – będziemy podejmowali wspólną refleksję o Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Pan Jezus, nasza Pascha (por. KKK 1325).

Zapraszam Was raz jeszcze do wspólnego świętowania oraz do żarliwej modlitwy za nasz katowicki Kościół.  Oczekując modlitewnego  spotkanie w katedrze, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Katowice, 13 listopada 2019 r. VA I-8029/19

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI