Kolęda

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

2019/2020

Parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach

29 XI 2019 Piątek godz. 16.00

pl. Św. Anny 7, 1, 1a, 1b, 1c

30 XI 2019 Sobota godz. 13.00

ul. Nowokościelna numery parzyste od 20 do 4; po drodze: ul.Skośna, ul. Prześwit;

01 XII 2019 Niedziela godz. 14.00

pl. Św. Anny 2, 2a, 3b, 3a, 3.

02 XII 2019 Poniedziałek godz. 16.00

 1. ul. Nowokościelna numery nieparzyste: od 21 do 1 (strona „Wenecji”); na końcu ul. Mikołowska 57

2. ul. Arkadowa 7c, 7b, 7a, 7.

03 XII 2019 Wtorek godz. 16.00

pl. Św. Anny 4, 4a, 4b, 4c.


04 XII 2019 Środa godz. 16.00

ul. Wojska Polskiego13a, 13;
pl. Św. Anny 5, 5a, 5b.


05 XII 2019 Czwartek godz. 16.00

ul. Arkadowa 8, 8a, 8b, 8c.


07 XII 2019 Sobota godz. 14.00

pl. Św. Anny 6a, 6, 7c, 7b, 7a.


08 XII 2019 Niedziela godz. 14.00

ul. Arkadowa 1b, 1a; ul. Arkadowa 2b, 2a, 2; ul. Arctowskiego 3.


09 XII 2019 Poniedziałek godz. 16.00

 1. Wojska Polskiego 1b, 1a, 1;
  ul. Arctowskiego 3b, 3a.


2. ul. Arkadowa 4, 4a, 4b, 4c


10 XII 2019 Wtorek godz. 16.00

 1. ul. Arkadowa 6, 6a, 6b, 6c.


2. ul. Arkadowa 5c, 5b, 5a, 5


11 XII 2019 Środa godz. 16.00

ul. Arkadowa 3c, 3b, 3a, 3.


12 XII 2019 Czwartek godz. 16.00

ul. Arkadowa 1; ul. Arctowskiego 1d, 1c, 1b, 1a, 1.


13 XII 2019 Piątek godz. 16.00

ul. Budowlanych 135 – 163.


14 XII 2019 Sobota godz. 13.00

ul. Ks. Damrota 140; ul. Piwna (od początku), ul. Mikołowska 73,
ul. Konopnickiej (od końca).


15 XII 2019 Niedziela godz. 14.00

Ul. Ks. Damrota 172; ul. Mikołowska 83, ul. Krótka (od końca), ul. Ks. Damrota 181, 179, 173, 166, 162, 169, 156, 148, 157, 155, 149, 144, 145, 134, 141, 128, 130, 139, 137.


16 XII 2019 Poniedziałek godz. 16.00

 1. ul. Arkadowa 9c, 9b, 9a, 9.


2. ul. Arkadowa 12, 12a, 12b, 12c.


17 XII 2019 Wtorek godz. 16.00

ul. Asnyka 4c, 4b, 4a, 4, 2d.


18 XII 2019 Środa godz. 16.00

ul. Arkadowa 10, 10a, 10b, 10c.


19 XII 2019 Czwartek godz. 16.00

ul. Andersa 12a, 12, 9c, 9b, 9a, 9.


20 XII 2019 Piątek godz. 16.00

ul. Arkadowa 11c, 11b, 11a, 11.


21 XII 2019 Sobota godz. 13.00

ul. Andersa 18, 18a, 20, 20a.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

27 XII 2019 Piątek godz. 16.00

 1. ul. Asnyka 6c;
  ul. Wojska Polskiego 25a, 25, 23a, 23.

2. ul. Asnyka 6b, 6a, 6; Dworcowa 13-17; ul. Andersa 17; Ks. Damrota 195-191.


28 XII 2019 Sobota godz. 13.00

ul. Studzienna (od końca); ul. Ks. Damrota 133, 131, 120, 118, 116, 116a, 112, 110, 108, 106, 102, 100, 94, 92.


29 XII 2019 Niedziela godz. 14.00

Ul. Źródlana (od początku), ul.Mikołowska 63, 67.


30 XII 2019 Poniedziałek godz. 16.00

 1. ul. Wojska Polskiego 15, 15a, 15b, 17a, 17.


2. ul. Wojska Polskiego 19b, 19a, 19, 21a, 21.

ROK PAŃSKI 2019

02 I 2020 Czwartek godz. 16.00

ul. Wojska Polskiego 7d, 7c, 7b, 7a, 7.


03 I 2020 Piątek godz. 16.00

ul. Asnyka 2c, 2b, 2a, 2.


04 I 2020 Sobota godz. 14.00

 1. ul. Andersa 7c, 7b, 7a, 7, 8, 8a, 10.


godz. 13.00

2. Kolęda dodatkowa. Zapisy w kancelarii.


07 I 2020 Wtorek godz. 16.00

ul. Andersa 2, 2a, 1, 1a, 1b.


07 I 2020 Wtorek godz. 16.00

ul. Andersa 13c, 13b, 13a, 13, 11c.


08 I 2020 Środa godz. 16.00

ul. Andersa 11b, 11a, 11, 14, 14a.


09 I 2020 Czwartek godz. 16.00

ul. Wojska Polskiego 3c, 3b, 3a, 3.


10 I 2020 Piątek godz. 16.00

ul. Wojska Polskiego 5b, 5a, 5, 3d.


11 I 2020 Sobota godz. 14.00

ul. Andersa 5c, 5b, 5a, 5, 3c.


11 I 2020 Sobota godz. 13.00

Kolęda dodatkowa. Zapisy w kancelarii


12 I 2020 Niedziela godz. 14.00

ul. Andersa 3b, 3a, 3, 4, 4a.

Postarajmy się, aby w miarę możliwości, w czasie odwiedzin duszpasterskich była obecna cała rodzina. Młodzież i dzieci
w wieku szkolnym niech przygotują zeszyt do religii.