Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

BIERZMOWANIE 2018

Ważne terminy:

5 marca 2018 (poniedziałek), godz. 19.00 – spotkanie dla grupy 1.

6 marca 2018 (wtorek), godz. 19.00 – spotkanie dla grupy 3.

7 marca 2018 (środa), godz. 19.00 – spotkanie dla grupy 2.

9 marca 2018 (piątek), godz. 19.00 – Droga Krzyżowa (wszyscy).

16 marca 2018 (piątek), godz. 18.00 – Msza święta (wszyscy).

Po Mszy świętej spotkanie z proboszczem (rozmowy dopuszczające).

19 marca 2018 (poniedziałek), godz. 16.00 – rozmowy dopuszczające.

26 marca 2018 (poniedziałek), godz. 19.00 – pierwsza próba (bez świadków).

29 marca 2018 (czwartek), godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (wszyscy).

30 marca 2018 (piątek), godz. 19.00 – Liturgia Męki Pańskiej (wszyscy).

31 marca 2018 (sobota), godz. 20.00 – Wigilia Paschalna (wszyscy).

3 kwietnia 2018 (wtorek), godz. 19.00 – druga próba (ze świadkami).

4 kwietnia 2018 (środa), godz. 18.00 – Sakrament bierzmowania.

 

Uwaga: na spotkanie grup (5, 6, 7 marca) przynosimy: wpisaną do indeksu  zgodę katechety szkolnego oraz dane świadka oraz przygotowujemy życiorys swojego wybranego patrona.

 

Patron bierzmowania:

  • musi byś świętym lub błogosławionym Kościoła katolickiego
  • trzeba znać jego życiorys oraz wiedzieć kiedy jest jego liturgiczne wspomnienie.

Świadkiem bierzmowania może być osoba:

  • wierząca i praktykująca,
  • która ukończyła 16 rok życia,
  • sama była bierzmowana.

Nie może być świadkiem bierzmowania:

  • uczeń, który wypisał się ze szkolnej katechezy,
  • ktoś kto żyje w konkubinacie, albo w związku cywilnym (bez kościelnego).

 

Uwaga: jeśli ktoś ma zaległości w spotkaniach może je nadrobić w Wielkim Poście uczestnicząc w Drodze Krzyżowej (piątek, godz. 17.15) lub w Gorzkich Żalach (niedziela, godz. 16.15).